سال روزدرگذشت استاد حسین ملک


13 آبان به سال 1378 در گذشت استاد حسین ملک(1304 تهران):

 


استاد ابوالحسن صبا دربارۀ او نوشت: «در ردیف بهترین نوازندگان جوان سنتور در رادیو است و شایستگیحسین ملک اجرای برنامۀ انفرادی و دسته جمعی را داراست.»

 هم چنین استاد صبا بر ابتکار وی در زمینه ی مقدم داشتن کوک سیم زرد بر کوک سیم سفید، کوک خرک سوم با نت «لا» دیاپازون و تقلیل سیم گیرهای سنتور به نصف برای گسترش حدود صوت سنتور، تایید کرده است. در سال 1345 در کنگره جهانی موسیقی در شهر مانیل فیلیپین شرکت کرد که اجرای او با استقبال کارشناسان روبرو شد و از مارکوس رئیس جمهور وقت این کشور مدال طلا دریافت داشت.

 

 

نظرات برای نظر دادن باید عضو سایت باشید یا وارد شوید

نظر دهید

برای نظر دادن باید عضو سایت باشید یا وارد شوید