سال روزدرگذشت استاد رضا محجوبی

29 تیر ماه به سال 1333 درگذشت رضا محجوبی (متولد 1278 تهران) :
رضا محجوبی

نخستین استادش حسین هنگ آفرین از افسران موزیک ارتش بودسپس نزد ابراهیم آژنگ و حسین خان اسماعیل زاده به فراگیری کمانچه پرداخت. از مشهورترین نوازندگان ویلن زمانه خود بود و به تربیت هنرجویان موسیقی در کلاسی که دایر کرده بود،می پرداخت که مجید وفادار هنرمند نامی، از شاگردان مکتب اوست. این نوازنده نامدار ویلن در ۲۴ سالگی به بیماری عصبی دچار شد و مورد مداوا قرار گرفت.امیری فیروزکوهی در وصف این یگانه که در سال 1333 درگذشت سروده است:


ساز رضا و شعر امیر و نوای عشق       امشب کجاست سوختۀ دل شکسته ای

نظرات برای نظر دادن باید عضو سایت باشید یا وارد شوید

نظر دهید

برای نظر دادن باید عضو سایت باشید یا وارد شوید