سال روزدرگذشت استاد محمود محمودی خوانساری :

 

2 اردیبهشت ماه به سال 1366 درگذشت محمود محمودی خوانساری (متولد 1313 خوانسار) :محمود محمودی خوانساری


فرزند خانواده ای روحانی بود و پس از پایان تحصیلات متوسطه، در رادیو شیراز استخدام شد و ضمن ادامه کار در رادیو مقدمات آواز خوانی را نزد کمال دهگان شروع نمود. پس از آن تعلیم آواز را نزد مرتضی محجوبی و ابوالحسن صبا در تهران ادامه داد. به علت داشتن ذوق و استعداد خاص در تلفیق شعر و موسیقی تنها خواننده رادیو بود که مجاز به انتخاب شعر مناسب، برای خواندن آواز گردید. در سال 1366 این خوانندۀ برنامۀ گلها بدرود حیات گفت.

 

 بشنوید اثری با صدای استاد خوانساری

 

 

 

 

 

 

نظرات برای نظر دادن باید عضو سایت باشید یا وارد شوید

نظر دهید

برای نظر دادن باید عضو سایت باشید یا وارد شوید